Meteen naar de content

Voor 19:30 uur besteld, morgen al in huis!

Zelfbeeld bij kinderen

Zelfbeeld bij kinderen

Zelfbeeld bij kinderen: Positief, negatief en de rol van sensorische hulpmiddelen

HappyKido banner

Zelfbeeld bij kinderen verwijst naar hoe ze zichzelf zien en waarderen. Het kan zowel positief als negatief zijn en speelt een belangrijke rol in hun emotionele en psychologische ontwikkeling.

In dit artikel zullen we enkele veelgestelde vragen behandelen met betrekking tot zelfbeeld bij kinderen, waarom het belangrijk is om kinderen met een laag zelfbeeld te herkennen, de oorzaken van een laag zelfbeeld en hoe sensorische hulpmiddelen kunnen bijdragen aan het verbeteren van zelfbeeld.

Wat is een positief en een negatief zelfbeeld bij kinderen?

 • Positief zelfbeeld: Kinderen met een positief zelfbeeld hebben een gezonde waardering voor zichzelf. Ze voelen zich goed over wie ze zijn, hebben zelfvertrouwen en geloven in hun capaciteiten.

 • Negatief zelfbeeld: Kinderen met een negatief zelfbeeld hebben daarentegen vaak weinig zelfvertrouwen, voelen zich onzeker en hebben een lage dunk van zichzelf. Ze kunnen twijfelen aan hun capaciteiten en waarde.

Waarom is het belangrijk om kinderen met een laag zelfbeeld te herkennen?

Het is belangrijk om kinderen met een laag zelfbeeld te herkennen omdat een negatief zelfbeeld kan leiden tot diverse problemen, waaronder:

 • Emotionele problemen: Kinderen met een laag zelfbeeld kunnen vatbaarder zijn voor angst, depressie en andere emotionele stoornissen.

 • Sociale moeilijkheden: Ze kunnen problemen ondervinden bij het aangaan van relaties en kunnen gepest worden.

 • Slechtere prestaties: Een negatief zelfbeeld kan van invloed zijn op academische prestaties en de motivatie om te leren.

 • Gezondheidsproblemen: Het kan leiden tot stress-gerelateerde gezondheidsproblemen.

Waar komt een laag zelfbeeld vandaan?

Een laag zelfbeeld kan uit verschillende bronnen voortkomen, waaronder:

 • Kritiek en afwijzing: Negatieve opmerkingen of afwijzing kunnen het zelfbeeld van een kind schaden.

 • Vergelijking met anderen: Voortdurende vergelijking met anderen kan leiden tot gevoelens van ontoereikendheid.

 • Traumatische ervaringen: Traumatische gebeurtenissen kunnen het zelfbeeld aantasten.

 • Negatieve feedback: Herhaaldelijke negatieve feedback kan negatieve overtuigingen versterken.

Welke therapie bij laag zelfbeeld?

Therapieën die nuttig kunnen zijn bij een laag zelfbeeld bij kinderen zijn onder andere:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Dit type therapie helpt kinderen om negatieve overtuigingen over zichzelf te identificeren en te veranderen.

 • Speltherapie: Speltherapie kan kinderen helpen emoties te uiten en positieve ervaringen op te bouwen.

 • Gezinstherapie: Gezinstherapie kan de ondersteuning van het gezin bij het aanpakken van een laag zelfbeeld bevorderen.

 • Individuele therapie: Individuele therapie biedt kinderen een veilige ruimte om te praten over hun gevoelens en gedachten.

Hoe kunnen sensorische hulpmiddelen bijdragen aan een beter zelfbeeld?

Sensorische hulpmiddelen kunnen bijdragen aan een beter zelfbeeld bij kinderen door:

 • Emotieherkenning: Sensorische hulpmiddelen, zoals emotionele kaarten of gevoelskaarten, kunnen kinderen helpen emoties te herkennen en begrijpen.

 • Emotieregulatie: slaaptunnel, kalmerende geluiden of sensorische bodysock kunnen kinderen helpen bij het reguleren van emoties en angst.

 • Zelfexpressie: Sensorische hulpmiddelen bieden kinderen een manier om zichzelf op een positieve en constructieve manier uit te drukken.

 • Zelfvertrouwen: Door het aanbieden van sensorische prikkels die kinderen als prettig ervaren, kunnen ze een gevoel van eigenwaarde opbouwen.

Het gebruik van sensorische hulpmiddelen kan een waardevolle aanvulling zijn op therapeutische interventies en kan kinderen helpen hun zelfbeeld te verbeteren door hen te ondersteunen bij emotionele regulatie en zelfexpressie. Het is belangrijk om samen te werken met professionals om de meest geschikte sensorische hulpmiddelen te selecteren en te gebruiken, afhankelijk van de individuele behoeften van elk kind.